Klima i Mostar

Tabellene under viser deg viktige gjennomsnittsdata når det gjelder vær og klima i Mostar. Nederste kolonne viser tallene for Oslo for at det skal være enklere å få en forståelse for hvordan været faktisk er. 

Gjennomsnittstemperaturer Mostar (laveste/høyeste)  

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Mostar

+2/+8

+3/+11

+6/+16

+9/+20

+14/+26

+18/+30

Oslo

-7/-2

-7/-1

-4/+4

+1/+10

+6/+16

+10/+20

 

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Mostar

+20/+33

+20/+33

+15/+26

+12/+22

+8/+15

+4/+9

Oslo

+13/+22

+12/+21

+8/+16

+3/+9

-1/+3

-4/0

 

Regnmengde i millimeter i gjennomsnitt for Mostar

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Mostar

72,5mm

66,3mm

61,1mm

76,8mm

58,9mm

 36,4mm

Oslo

48mm

37mm

22mm

40mm

41mm

68mm

 

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Mostar

22,1mm

51,1mm

95,5mm

75,9mm

108,3mm

108mm

Oslo

80mm

95mm

80mm

73mm

68mm

63mm